Betingelser

Jagtrejser Serbien har ikke et dansk cvr.nr.
Jagtrejser Serbien er ikke medlem af rejsegarantifonden.
Jagtrejser Serbien har et serbisk cvr.nr.
Vi skal gøre opmærksom på, at der i Serbien ikke er nogen tilbagebetaling, hvis man ikke nedlægger sit trofæ.
Serbien, indtil dato har haft 98 % succes rate.

Her finder du en oversigt over de generelle betingelser gældende for alle vore arrangementer.

Tilmelding og betaling

Ved tilmelding betales, såfremt andet ikke er aftalt eller angivet i tilbudet, et depositum på DKK 2.000,- plus evt. afbestillingsforsikringspræmie.

Rejse‐ og afbestillingsforsikring. Europæiske Rejseforsikring A/S udsender police inkl. girokort og betingelser til kunden, jagtrejser Serbien tilbagebetalt/modregner beløbet i 2 depositum.

Restbeløbet betales kontant på første jagtdag efter nærmere aftale.

Er restbeløbet ikke indbetalt rettidigt, kan Jagtrejser Serbien annullere aftalen og det indbetalte depositum vil være tabt. Reservation af et jagtarrangement er ikke bindende for Jagtrejser Serbien, før depositum er betalt. Ethvert indbetalt depositum vil blive modregnet i den endelige afregning. Med sin indbetaling bekræfter kunden samtidig at have accepteret de skriftligt meddelte og/eller i programmet oplyste vilkår for arrangementet.

Kørsel

Du må generelt påregne, at der skal betales for transport i forbindelse med arrangementer, hvor man ankommer i egen bil eller med fly og udlejningsbil, såfremt egen bil ikke benyttes.
Eneste undtagelser er de arrangementer, hvor det tydeligt fremgår, at kørsel er inkluderet i arrangements prisen.

Indkvartering

Hvis ikke andet er nævnt, er vore priser baseret på indkvartering i dobbelt- eller enkeltsengsværelse.

Afmelding

Såfremt et fastlagt arrangement afbestilles, vil der uanset årsag, blive opkrævet følgende gebyr: Ved afmelding inden 90 dage før afrejse betales DKK 2.000,-. Ved afmelding 90-45 dage før afrejse betales 50% af rejsens pris, inklusiv eventuelt trofædepositum. Der kan blive tale om højere betaling i begge tilfælde, hvis Jagtrejser Serbien ikke kan opnå refundering hos sine underleverandører. Ved afmelding senere end 45 dage før afrejse, er hele rejsens pris er forfalden til betaling, inklusiv eventuelt trofædepositum. Da Jagtrejser Serbien er forpligtet økonomisk overfor tredjemand for at sikre rejsens gennemførelse fraviges Lov om Pakkerejser §9, stk. 1, således at afbestilling ikke kan finde sted senere end 45 dage før afrejse. Vi er dog gerne til tjeneste med tegning af afmeldingsforsikring.

Tider i rejseplaner og billetter

De i rejseplaner og billetter anførte tider er altid lokale tider. Efter udstedelse af billetter og rejse planer kan der forekomme ændringer i afgangs- og ankomsttider. Kontroller derfor altid afgangs tiderne i de fremsendte rejsedokumenter. Du bør øjeblikkelig kontakte Jagtrejser Serbien eller pågældende transportselskab, dersom tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/bekræftelse, således at eventuelle fejl kan blive rettet.

Udeblivelse

En deltager der udebliver fra afgangssted eller ikke kan tiltræde rejsen på grund af ugyldigt eller manglende pas eller andre nødvendige rejsepapirer, kan ikke opnå godtgørelse af nogen art.

Ændringer efter rejsens tiltrædelse

Man har ikke krav på erstatning eller kompensation, såfremt mangler ved rejsen skyldes en uvedkommende tredjemand, som Jagtrejser Serbien ikke med passende omhyggelighed kunne have undgået, forudset eller afbødet ved rejsens bestilling. Man har endvidere ikke krav på erstatning eller kompensation, der skyldes udefra kommende ændringer, eller noget Jagtrejser Serbien har ansvar for, som ikke med passende omhyggelighed kunne have været undgået, forudset eller afbødet ved rejsens bestilling.

Reklamationer

Skulle der, mod forventning, være grundlag for reklamationer, der vedrører indkvartering, jagtlige forhold m.v., skal disse omgående fremføres på stedet og føres til protokols. En forudsætning for, at få en klage behandlet er, at der har været klaget direkte på rejsedestinationen. Kontakt samtidig Jagtrejser Serbien pr. telefon eller e-mail. I mange tilfælde har vi mulighed for at afhjælpe problemer straks og sørge for, at arrangementet forbliver en succes.

Ansvar

Jagtrejser Serbien optræder som agent for jagtrevirer, hoteller, transportselskaber m.fl. og er uden ansvar for ændringer, forsinkelser etc., som følge af aftalebrud, vejrlig eller andre forhold, som bureauet er uden indflydelse på.


Arkiver